Mạnh như 'voi rừng' Didier Drogba

07/11/2011 15:18 VA
(GDVN) - Mạnh như 'voi rừng' Didier Drogba.
VA