Ngả mũ trước kỹ thuật chơi bóng của George Best

19/12/2011 14:28 Hoài Trinh
(GDVN) - Tài hoa cả trong và ngoài sân cỏ, George Best sẽ còn được nhớ mãi.

Hoài Trinh