Nữ cổ động sung sướng vì bị... xô ngã

27/11/2011 11:40 Đỗ Âu
(GDVN) - Một thành viên đội cổ vũ bị một danh thủ xô ngã trong một pha bóng, và cô gái này mừng rỡ như thể ngàn năm mới được 1 lần chạm vào ngôi sao của mình.
Đỗ Âu