Phì cười với những anh chàng vác vợ chạy hùng hục hơn 250m

20/10/2012 08:36 Trinh Đặng
(GDVN) - Taisto Miettinen và Kristiina Haapanen đã giành chiến thắng trong cuộc thi cuộc thi vừa chạy vừa vác vợ trên lưng lần thứ 13 ở bang Maine, Mỹ.