Richards vô-lê vào lưới bóng chuyền

29/10/2011 05:25 HQ
(GDVN) - Richards vô-lê vào lưới bóng chuyền.
HQ