Sao trẻ Mỹ chứng tỏ tài sút xa không cần nhìn mục tiêu

20/09/2011 06:14 HQ
(GDVN) - Sao trẻ Mỹ chứng tỏ tài sút xa không cần nhìn mục tiêu.
HQ