Terry lên gối… ghi bàn

29/10/2011 23:48 Thạch Mộc (clip: TT24TV)
(GDVN) - Terry thường ghi bàn bằng đầu và đôi khi là cả bằng đầu gối nữa.
Thạch Mộc (clip: TT24TV)