Trọng tài biên chạy vào sân tẩn cầu thủ như trong phim

30/04/2013 15:20 Đinh Hà
(GDVN) - Mất bình tình trước những lời xúc phạm của Ilya Krichmar, trọng tài Musa Kadyrov đã chạy vào tẩn hậu vệ 18 tuổi này ngay trên sân.
Đinh Hà