Va chạm liên hoàn, một tay đua bỏ mạng

17/10/2011 08:22 Đỗ Âu
(GDVN) - Cuộc đua Indy với đường đua khá hẹp khiến tai nạn liên tiếp là dễ xảy ra, và không may thay khi tay đua Dan Wheldon đã thiệt mạng trong tai nạn này.
Đỗ Âu