VCB Digibank - Ngân hàng số “0” phí

VCB Digibank - Ngân hàng số “0” phí
GDVN- Kể từ ngày 1/1/2022, Vietcombank miễn toàn bộ phí chuyển tiền và phí duy trì dịch vụ trên kênh ngân hàng số VCB Digibank cho khách hàng cá nhân.