Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384)

12/05/2012 18:20
(GDVN) - Vũ Ngọc Bích đến từ Bắc Giang hiện đang học tại Đại Học Thương Mại.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 1
Bích hiện đang là sinh viên năm thứ ba khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế (trước đây là khoa Tin học Thương mại) - Đại học Thương Mại. Bích thích tìm hiểu các nền văn hóa, thích sự trải nghiệm và học hỏi những kiến thức mới. Đến với cuộc thi ảnh Nữ sinh trong mơ do báo tổ chức, Bích muốn kể một câu chuyện về một cô gái đất Kinh Bắc luôn cố gắng rèn luyện học tập với ước mơ trở thành một người phụ nữ thành đạt
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 2
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 3
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 4
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 5
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 6
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 7
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 8
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 9
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 10
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 11
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 12
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 13
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 14
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 15
Vũ Ngọc Bích, Bắc Giang, Đại Học Thương Mại (1384) ảnh 16