Vũ Thị Hòa, Phú Thọ, ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên (1221)

08/05/2012 10:00
(GDVN) - Vũ Thị Hòa đến từ Phú Thọ, sinh viên trường ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Vũ Thị Hòa, Phú Thọ, ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên (1221) ảnh 1
Hòa là cô gái tự tin, hòa đồng, nhiệt tình. Sở thích: thể thao, ca hát, du lịch. Sở trường: làm người khác cười, thuyết trình. Quan niệm sống: sống nhiệt tình, sống hết mình
Vũ Thị Hòa, Phú Thọ, ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên (1221) ảnh 2
Vũ Thị Hòa, Phú Thọ, ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên (1221) ảnh 3
Vũ Thị Hòa, Phú Thọ, ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên (1221) ảnh 4
Vũ Thị Hòa, Phú Thọ, ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên (1221) ảnh 5
Vũ Thị Hòa, Phú Thọ, ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên (1221) ảnh 6
Vũ Thị Hòa, Phú Thọ, ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên (1221) ảnh 7
Vũ Thị Hòa, Phú Thọ, ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên (1221) ảnh 8
Vũ Thị Hòa, Phú Thọ, ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên (1221) ảnh 9