Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552)

18/05/2012 15:40
(GDVN) - Vừ Y Mỹ đến từ Nghệ An và hiện đang là sinh viên của Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 1
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 2
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 3
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 4
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 5
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 6
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 7
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 8
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 9
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 10
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 11
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 12
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 13
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 14
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 15
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 16
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 17
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 18
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 19
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 20
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 21
 Vừ Y Mỹ, Nghệ An, Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 1 (1552) ảnh 22