Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam

18/04/2018 13:26
Theo Congluan.vn
(GDVN) - Đồng chí Thuận Hữu chỉ đạo các đại biểu cần nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra được những nhiệm vụ trọng tâm...

Đó là phát biểu khai mạc của đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, diễn ra sáng 17/4/2018 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, toàn dân tộc kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 132 năm Ngày quốc tế lao động, hôm nay, trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc-Danh nhân văn hóa thế giới - Nhà báo, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2017 và phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Người.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam ảnh 1
Đồng chí Thuận Hữu chỉ đạo các đại biểu cần nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ các nguyên nhân, từ đó đề ra được những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Cũng vào dịp tháng Tư của 68 năm về trước, ngày 21/4/1950, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã được ra đời tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đây là lần đầu tiên ở nước ta có một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo.

Từ gần 300 hội viên nơi chiến khu Việt Bắc ngày ấy, trải qua 10 kỳ Đại hội, đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, với gần 23 ngàn hội viên, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, 18 Liên chi hội và 207 chi hội trực thuộc trên cả nước.

Được sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ và tạo điều kiện của nhân dân, 68 năm qua, các thế hệ người làm báo luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Hội là dịp để các cấp Hội, hội viên, nhà báo trên cả nước thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, nhắc nhở mình niềm yêu say nghề nghiệp để phấn đấu nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và nhân dân đã dành cho người làm báo.

Năm 2017 là năm thứ hai cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đối với Hội Nhà báo Việt Nam, đây cũng là năm thứ hai các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18, năm đầu tiên thực hiện Luật báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam trong điều kiện nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.

Được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực, đồng thuận của các cấp Hội và toàn thể hội viên, trong năm 2017, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, các cấp Hội tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam ảnh 2
Quang cảnh hội nghị.

Để đạt được những mục tiêu trên, tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí từ thực tiễn công tác của mình, với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề sau đây:

Đánh giá một cách thực chất, khách quan những kết quả đạt được trong năm 2017 và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ các nguyên nhân, trong đó tập trung vào các nguyên nhân chủ quan, để từ đó đề ra được những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Xác định những khó khăn, thách thức từ thực tiễn hoạt động báo chí, hoạt động Hội hiện nay, nhất là Hội Nhà báo địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thảo luận, đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa Trung ương và địa phương, trong việc xây dựng củng cố, kiện toàn bộ máy để tăng thêm tính hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo.

Thảo luận về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cấp Hội Nhà báo Việt Nam;

Gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc chuyển hội viên là phóng viên thường trú về sinh hoạt hai chiều tại các Hội địa phương;

Về việc quy định hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tham gia có trách nhiệm trên mạng xã hội.

Thảo luận, đề xuất các giải pháp để Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt Đề án Quy hoạch báo chí đến năm 2025.

Tại Hội nghị này có sự tham gia của đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương, tôi trân trọng đề nghị và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp nhất là trong cơ chế phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Nội dung thảo luận và những ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu và các đồng chí có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy hoạt động báo chí theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo.

Theo Congluan.vn