Ảnh độc: "Siêu" xe trâu

Ảnh tếu

TL (st)

(GDVN) -  "Siêu" xe trâu chỉ có tại Việt Nam, những thông báo giật gân và cách Việt hóa tiếng anh vô cùng sáng tạo...


TL (st)
Từ khóa :
Ảnh độc: "Siêu" xe trâu
Chủ đề : Ảnh tếu
Tin khác