Em chỉ thích... con gái thầy thôi ạ!

Ảnh tếu

(Sưu tầm)

(GDVN) - Một sinh viên đến nhà thầy giáo dạy văn. Ông thầy đưa cho anh hai bài thơ do mình mới sáng tác và nói:

- Đây là đứa con tinh thần của tôi, anh đọc và cho ý kiến là thích đứa con nào?

Đúng lúc ấy, cô con gái của thầy từ trong phòng đi ra, anh sinh viên trông thấy liền nói:

- Thưa thầy, em chỉ thích đứa con vật chất của thầy thôi ạ.
(Sưu tầm)
Từ khóa :
Em chỉ thích... con gái thầy thôi ạ!
Tin khác