Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P74)

Ảnh tếu

(GDVN) -Doremon: Tình yêu là biển, học sinh là thuyền. Phụ huynh không có quyền cấm thuyền...đi ra biển.

Từ khóa :
doremon chế , ảnh tếu , thư giãn , hài hước , truyện chế
Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P74)
Chủ đề : Đôrêmon chế - Doraemon chế
Tin khác