Chất lượng camera của iPhone qua các thời kỳ

Điện thoại

Theo Campl.us, Tinhte

Trong bài so sánh này, tác giả chọn 2 cảnh chụp, một cảnh chụp gần (Macro) để kiểm tra độ chi tiết của ảnh và một cảnh chụp phong cảnh ngoài trời.

Theo Campl.us, Tinhte
Từ khóa :
iphone camera , máy ảnh iphone
Chất lượng camera của iPhone qua các thời kỳ
Tin khác