Toàn ngành giáo dục hiện có 4.687 giáo sư và phó giáo sư

Giáo dục 24h

Linh Hương

(GDVN) - Theo con số thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành giáo dục hiện có 574 giáo sư và 4.113 phó giáo sư.

Về đội ngũ giảng viên

Năm học 2016-2017, tổng số cơ sở giáo dục đại học ở nước ta là 235, số lượng giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học là 72.792 người (công lập: 57.634 người; ngoài công lập: 15.158 người), tăng 3.201 người so với năm học 2015-2016. 

Trong đó số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ là 16.514 người (chiếm 22,7%); trình độ thạc sĩ là 43.127 người (chiếm 59,2%); trình độ đại học và cao đẳng là 12.519 người (chiếm 17,2%); chuyên khoa I, II là 523 người; trình độ khác là 109 người.  

Tổng số trường cao đẳng sư phạm là 33, số lượng giảng viên trong các trường cao đẳng là 3.493 người (số lượng giảm do các trường cao đẳng thuộc quản lý nhà nước của Bộ Lao động thương binh và xã hội). 

Toàn ngành giáo dục hiện có 4.687 giáo sư và phó giáo sư (Ảnh minh họa: Xuân Trung)

Trong đó, giảng viên có trình độ tiến sĩ là 120 người (chiếm 3,4%); trình độ thạc sĩ là 2.187 người (chiếm 64,5%); trình độ đại học và cao đẳng là 1.049 người (chiếm 30.9%); trình độ khác là 5 người.

Toàn ngành giáo dục hiện có 4.687 giáo sư và phó giáo sư (chiếm 6,4% tổng số giảng viên), trong đó 574 giáo sư (chiếm 0,8%) và 4113 phó giáo sư (chiếm 5,6%). 

Năm 2016, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã công nhận 65 giáo sư, trong đó 48 giáo sư công tác tại các cơ sở đào tạo (chiếm 73.85%) và 638 phó giáo sư, trong đó 508 phó giáo sư công tác tại các cơ sở đào tạo (chiếm 79.62%). 

Về đội ngũ cán bộ quản lý

Năm học 2016-2017, tại 235 cơ sở giáo dục đại học có 909 cán bộ quản lý giữ chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trong đó có 811 cán bộ giữ chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở các trường đại học và 98 cán bộ giữ chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở các trường cao đẳng sư phạm. 

Bên cạnh đó là hàng vạn cán bộ giữ chức danh viên chức quản lý cấp phòng/ban chức năng, khoa/viện/trung tâm và đơn vị dịch vụ.

Trừ thủ trưởng các đơn vị là cán bộ và công chức, còn lại các cán bộ quản lý khác là viên chức.

Linh Hương
Từ khóa :
giáo dục đại học , cao đẳng sư phạm , công chức , cán bộ quản lý , giáo sư , trình độ tiến sĩ
Toàn ngành giáo dục hiện có 4.687 giáo sư và phó giáo sư
Bình luận
Thanh Quảng
2

Sắp đến còn có thêm 9000 tiến sĩ nữa đấy, ngành Giáo dục Việt Nam có thể nói là nhất thế giới. Đến lúc đó tôi tin Bộ Trưởng bộ Giáo dục sẽ dám tuyên bố: Nếu người dân nào phát hiện ra một vụ giáo viên dạy thêm, tôi xin từ chức.

Xem thêm bình luận
Tin khác