Hải quân Na Uy tập trận liên hợp quy mô lớn ở miền Bắc

Giáo dục Quốc phòng

Mai Thu

(GDVN) - Quân đội Na Uy vừa tổ chức thành công một cuộc diễn tập liên hợp Hải, Lục, Không quân mang tên Flotex Silver Rein II tại khu vực miền Bắc nước này. Diễn tập lotex Silver Rein II được chia làm 3 giai đoạn chính gồm Flotex - phần tham gia của Hải quân Na Uy ; Falcon Silver - phần tham gia của Không quân Na Uy và Rein - phần tham gia của Lục quân. Dưới đây là những hình ảnh phản ánh.


Lục quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II

Lục quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II

Lục quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II

Lục quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II

Lục quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II
Hải quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II
Hải quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II
Hải quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II
Hải quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II
Lục quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II
Quân y làm nhiệm vụ
Không quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II

Không quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II

Quân y làm nhiệm vụ
Không quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II

Không quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II

Mai Thu
Từ khóa :
Hải quân Na Uy tập trận liên hợp quy mô lớn ở miền Bắc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác