Không quân Nga qua những hình ảnh cập nhật (P6)

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo VVC, airliner.net)

(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh ghi lại hoạt động của các đơn vị thuộc biên chế của Không quân Nga thời gian gần đây.

Không quân Nga

Không quân Nga

Không quân Nga

Không quân Nga

Không quân Nga

Không quân Nga

Không quân Nga

Không quân Nga

Không quân Nga

Không quân Nga

Lê Dũng (theo VVC, airliner.net)
Từ khóa :
không quân Nga , cập nhật , hình ảnh , giáo dục quốc phòng , không quân các nước
Không quân Nga qua những hình ảnh cập nhật (P6)
Chủ đề : Không Quân Các Nước
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác