Thông tin về vụ việc tại Chi nhánh Vietcombank Tây Đô ​

Kinh tế

Quế Chi

(GDVN) - Ngay khi phát hiện vụ việc, Vietcombank thực hiện các biện pháp kiên quyết xử lý thu hồi nợ; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm túc.

Về vụ việc liên quan đến Chi nhánh Vietcombank Tây Đô, Vietcombank thông tin như sau:

Đây là vụ việc phát sinh từ những năm trước đây. Thông qua hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ, Vietcombank đã phát hiện vụ việc tại Chi nhánh Vietcombank Tây Đô từ năm 2014.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Vietcombank đã khẩn trương thực hiện các biện pháp kiên quyết xử lý thu hồi nợ; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm túc.

Đồng thời, Vietcombank đã chủ động chuyển hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

Đến thời điểm này, Chi nhánh Vietcombank Tây Đô đã thu hồi được số tiền lớn trong vụ việc. Song song với thu hồi nợ, thông qua hoạt động kinh doanh, Chi nhánh đã tích cực trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro đối với số tiền chưa thu hồi được.

Quế Chi
Từ khóa :
Vietcombank , Chi nhánh Vietcombank Tây Đô , thu hồi nợ
Thông tin về vụ việc tại Chi nhánh Vietcombank Tây Đô ​
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác