Người Hà Nội xài hàng hiệu khác người TP.HCM thế nào?

Thị trường

Theo TTVN

Trong một thống kê mới đây cho thấy, đối với người dân thủ đô, hàng hiệu được thể hiện bởi giá cao còn với người dân TP.HCM, hàng hiệu có nghĩa là chất lượng cao.


Theo TTVN
Từ khóa :
Người Hà Nội , TP HCM , thủ đô
Người Hà Nội xài hàng hiệu khác người TP.HCM thế nào?
Chủ đề : Nóng
Tin khác