Ảnh: Trinh sát đặc nhiệm quân khu Bắc Kinh tập chiến thuật

Trang bị người lính

(GDVN) – Gần đây, một đơn vị trinh sát đặc nhiệm thuộc quân khu Bắc Kinh của quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập luyện chiến thuật nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời với các tình huống đòi hỏi phải đối phó hiệu quả.

(GDVN) – Gần đây, một đơn vị trinh sát đặc nhiệm thuộc quân khu Bắc Kinh của quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập luyện chiến thuật nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời với các tình huống đòi hỏi phải đối phó hiệu quả.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{iarelatednews articleid='11024,10964,10997,10351,10956,10967,10944,10961,10946,10945,10921,10907,10901,10838,10862,10718,10842'}

Toyboy (theo Mil) 
 

Từ khóa :
Ảnh: Trinh sát đặc nhiệm quân khu Bắc Kinh tập chiến thuật
Chủ đề : Nghiên cứu, cải tiến vũ khí bộ binh
Tin khác