Cái tội nói dài, nói dai

Truyện cười

TV (st)

(GDVN) - Cô hướng dẫn viên du lịch say sưa thuyết trình với mọi người

 

 

TV (st)
Từ khóa :
truyện cười , truyện hài hước , hài hước
Cái tội nói dài, nói dai
Tin khác