Cùng là cướp

Truyện cười

Sưu tầm

(GDVN) - Một người khách ăn xong bát phở...

- Phục vụ, tính tiền!

- Dạ 100 ngàn.

- Cái gì? 100 ngàn 1 bát phở! Không giảm giá được cho đồng nghiệp à?

- Ơ, thế quý khách cũng bán phở à?

- Không, ăn cướp.
Sưu tầm
Từ khóa :
Cùng là cướp
Tin khác