Làm gì khi chồng mê "web đen"?

Truyện cười

Sẽ cùng chồng xem hay phản đối, hoặc dùng cách này khéo léo hơn nhiều.

Tối hôm ấy....
Từ khóa :
truyện chế , doremon chế , ảnh tếu , thư giãn
Làm gì khi chồng mê "web đen"?
Chủ đề : Truyện chế
Tin khác