Rất hợp lý

Truyện cười

TV (st)

(GDVN) - Hai sinh viên gặp nhau:

- Thằng Khánh vừa nhập viện đấy. Tao với mày mua bánh mì đến thăm nó nhé!


- Cái gì?


- Thế đến thăm người ốm người ta thường mang theo những gì?


- Thì cam, đường, sữa...


- Đấy! Bánh mì mà chấm sữa thì tuyệt! Mà nó thì khối đứa mang sữa tới thăm rồi, mang bánh mì đến là đúng điệu nhất!
TV (st)
Từ khóa :
truyện cười , truyện hài hước , hài hước , truyện chế , tranh ảo giác
Rất hợp lý
Tin khác