Thơ chế: Cái sự đời

Truyện cười

TL (st)

(GDVN) -" Cuộc đời có đúng có sai - Đến khi xa ngã biết ai bạn mình"...

TL (st)
Từ khóa :
truyen che , doremon che , anh teu , thu gian , hai huoc , chi co o trung quoc
Thơ chế: Cái sự đời
Tin khác