Bà Hồ Thị Kim Thoa và nhiều lãnh đạo tỉnh thành có vi phạm lớn

Xã hội

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

(GDVN) - Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Từ ngày 27 đến ngày 30/6/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Từ ngày 27 đến ngày 30/6/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15. (Ảnh: ubkttw.vn)

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

1- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

- Trong thời gian giữ các cương vị Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên là vi phạm Luật phòng chống tham nhũng.

- Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh đã có các vi phạm, khuyết điểm sau:

+ Ký các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

+ Ký các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh không thuộc lĩnh vực đồng chí phụ trách để cấp phép và gia hạn cho Công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

+ Ký văn bản chấp thuận hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT đường chuyên dùng cho Hợp tác xã An Phát, nhưng không thông qua tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh, chưa báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư.

- Kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không đúng quy định của Đảng và Nhà nước là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm nêu trên của đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh là nghiêm trọng.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cảnh cáo.

2- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa. (Ảnh: Quang Định/Tuoitre.vn)

Trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (tháng 1/2004 - 5/2010), đồng chí Hồ Thị Kim Thoa đã có các vi phạm, khuyết điểm:

- Vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật; không báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn 6,7 tỷ đồng.

- Thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai trong quá trình Công ty Điện Quang ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng về hợp tác đầu tư tại khu đất số 12 Tôn Đản, Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Constrexim - Bộ Xây dựng, khi chưa được chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, chấp thuận.

Không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản.

- Mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của Điều lệ của Công ty.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Trong thời gian dài, nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

3- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 có khuyết điểm, vi phạm: Thực hiện chưa đầy đủ, chưa nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thanh tra Chính phủ nói gì về việc kiểm tra tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa?

Báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; chuyển từ trả tiền thuê đất hàng năm thành giao đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích 64 ha chưa đúng quy định của Luật Đất đai.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với các khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu trên.

Trực tiếp ký văn bản chỉ định thầu 02 dự án đường Phong Châu và đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng chưa đúng với nghị định của Chính phủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi xem xét, cân nhắc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Chiến Thắng chưa gây hậu quả, chưa đến mức phải xem xét kỷ luật; Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu đồng chí Nguyễn Chiến Thắng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

4- Xem xét báo cáo kết quả giám sát Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; các báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Thái Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang; kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

5- Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với 4 trường hợp; tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương đối với 2 trường hợp.

6- Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Từ khóa :
Thứ trưởng Bộ Công thương , Hồ Thị Kim Thoa , xem xét kỷ luật , Ủy ban Kiểm tra Trung ương , kỳ họp thứ 15
Bà Hồ Thị Kim Thoa và nhiều lãnh đạo tỉnh thành có vi phạm lớn
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Trung Ngôn
5

Bà Hồ Thị Kim Thoa sinh ngày 01 tháng 6 năm 1960, sắp tới sẽ bị kỉ luật thì cũng nên cho nghỉ hưu được rồi. Tôi thấy các ông bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, bộ Công Thương ... cứ đủ 60 tuổi là về hưu. Bà TT này còn uy tín gì đâu mà tiếp tục làm việc !

Đức Huy
2

Cần điều tra làm rõ nhưng sai phạm để xử lí nghiêm thep luật pháp. Đã là cán bộ cao cấp càng phải xử nghiêm

GIA HƯU
13

Khó có thể tiếp tục coi những cán bộ này là ĐỒNG CHÍ. Nếu vẫn coi là ĐỒNG CHÍ (nghĩa là đồng lòng)với những cán bộ lạm quyền,vi phạm luật pháp, vun quén, trục lợi cá nhân... Thì bộ máy điều hành sẽ đưa đất nước đi về đâu. Xử lý khai trừ Đảng, cách chức,nếu có dấu hiệu phạm pháp gây thiệt hại lớn cho nhà nước, cần truy tố HS./.

Phạm Tài
9

Theo tôi, đây không phải là vi phạm nghiêm trọng, mà là vi phạm rất nghiêm trọng. Đây là vấn nạn tham nhũng quyền lực đang ăn sâu vào một số lãnh đạo có chức, có quyền. Những cán bộ, đảng viên này đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, làm thiệt hại kinh tế của nhà nước, kéo lùi sự phát triển của đất nước. Cách chức, thu hồi tài sản cho nhà nước.

Nhà giáo
8

Đối với những trường hợp này, đề nghị khai trừ Đảng và khởi tố hình sự.

NGƯỜI DÂN
25

Lợi dung chức quyền, cố ý vi phạm chính sách, luật pháp để trục lợi cá nhân và gia đình...CB không có LIÊM CHÍNH. Nếu chỉ kỷ luật cảnh cáo vẫn cho đương chức với hai bà này là quá nhẹ./.

Trần Hùng
5

Tham thì thâm là lẽ đời !!!

Xem thêm bình luận
Tin khác