Chấm dứt tình trạng "hợp thức hóa" quyền sử dụng đất do phá rừng trái luật

Xã hội

Diệu Linh

(GDVN) - Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường quản lý đất lâm nghiệp, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm.

Tăng cường quản lý đất lâm nghiệp, xử lý nghiêm minh các vụ phá rừng trái pháp luật. ảnh: TTXVN.

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Mục đích của Chương trình nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có chuyên ngành lâm nghiệp, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Các nhiệm vụ mà chương trình đặt ra là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; điều tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ quản lý, phân định, đánh mốc ranh giới các loại rừng;

Rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động đến diện tích, chất lượng rừng; tăng cường công tác phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường quản lý đất lâm nghiệp, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật để trồng lại rừng; chấm dứt tình trạng mua, bán và "hợp thức hóa" quyền sử dụng đất do phá rừng trái pháp luật;

Thực hiện nghiêm túc việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên gắn với triển khai thực hiện các cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng; quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự do tại cả nơi đi và nơi đến...

Diệu Linh
Từ khóa :
Chỉ thị số 13-CT/TW , ngăn chặn phá rừng , xử phạt phá rừng , quản lý đất lâm nghiệp
Chấm dứt tình trạng "hợp thức hóa" quyền sử dụng đất do phá rừng trái luật
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Ngô Thế Tường
0

Từ một đất nước ngàn năm mưa thuận gió hòa, nay cứ mưa là lũ, lụt, chết tróc,khô hạn. thật đau lòng ! Tại sao ???- Đó là do rừng tự nhiên, đầu nguồn bị fá để lây gỗ quý làm nhà hay đóng những bộ bàn ghế có giá hàng trăm triệu, hàng tỷ,...Có cầu ắt có cung, dù cấm hay đóng chặt cửa rừng họ vẫn fá, vẫm trộm được. Vậy Xin đề xuất : Hãy triệt cầu- tức là cấm tiệt dùng gỗ rừng tự nhiên ở mọi nơi, mọi nhà,(không có vùng cấm). Nhà nước thu mua đồ gỗ hiện có tân trang lại rồi xuất khẩu sang TQ (từ móng trâu đến rễ cây quý họ đều mua với giá rất cao ). Chắc chắn là ít năm sau rừng tự nhên không cần bảo vệ vẫn sẽ fục hồi . Mong các quan chức, đại gia,... thông cảm nhé !

Xem thêm bình luận
Tin khác