Thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc

Xã hội

Xuân Trung

(GDVN) - Sáng nay, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần thi đua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Đại hội thi đua yêu nước là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta. Tại đây, hội tụ, biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước. 

1.800 đại biểu chính thức của Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9. Ảnh Xuân Trung

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng nhiệt liệt chào mừng 1.800 đại biểu (chính thức) là Anh hùng lực lực vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, vùng, miền, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang được Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tôn vinh, lựa chọn và đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức ngoại giao, đại biểu người Việt Nam ta ở nước ngoài về dự Đại hội.

Trong bài phát biểu khai mạc của mình, Thủ tướng đã nhắc lại lời dậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và trở thành cao trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh Xuân Trung

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, trong năm năm qua, Đảng, Nhà nước và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng.

Bộ Chính trị đã thông qua Đề án đổi mới công tác thi đua khen thưởng và ban hành chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kiến thức pháp luật về thi đua khen thưởng ngày càng được hoàn thiện. 

Ban hành kịp thời luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng. 

Các phong trào thi đua yêu nước, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Các phong trào thi đua yêu nước, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Ảnh Xuân Trung

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Thủ tướng cho rằng chúng ta càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội 2016 và năm năm 2016-2020. 

“Đại hội Thi  đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 là dấu mốc quan trọng  đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được với trọng tâm là đánh giá các phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 2011-2015 và đề ra phướng hướng mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. 

Đại hội lần này cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua, và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong phong trào.

Đồng thời, Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng trong động viên, cổ vũ  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước”.

Xuân Trung
Từ khóa :
Đại hội thi đua yêu nước , Lần thứ IX , gương điển hình , tiên tiến , tuyên dương , nguyễn tấn dũng.
Thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Chủ đề : 40 NĂM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
Chủ đề : Đại hội Đảng lần thứ 12
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác