Bộ trưởng, các quan chức chính phủ cấp cao của 11 nước ký "Thỏa thuận Đà Nẵng"

Xã hội

THÙY LINH

(GDVN) - Bộ trưởng các biển Đông Á đã ký "Thỏa thuận Đà Nẵng", tập trung vào việc bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và tài nguyên biển...

Chiều tối 20/11, tại Đà Nẵng, Ban tổ chức Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 (PEMSEA 5, diễn ra từ ngày 16-20/11) tổ chức họp báo công bố “Thỏa thuận Đà Nẵng” mà các Bộ trưởng và các quan chức chính phủ cấp cao của 11 nước trong khu vực đã đồng thuận ký kết.

Bản Thỏa thuận đã thông qua Chiến lược biển và vùng bờ biển khu vực đã được cập nhật.

Chiến lược cập nhật này nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm cả việc giảm thiểu các khí nhà kính, đồng thời thích ứng và giảm thiểu các tác động xã hội, kinh tế và sinh thái do thời tiết khắc nghiệt, tai biến thiên nhiên và do con người gây ra.

Quang cảnh buổi họp báo chiều tối 20/11. Ảnh Thùy Linh

Thỏa thuận Đà Nẵng đặt ra bốn mục tiêu cho mỗi quốc gia để đạt được các tiến bộ trong năm năm tiếp theo, cụ thể là:

Mục tiêu 1: Đến năm 2017, PEMSEA sẽ trở thành một tổ chức tự duy trì và sẽ quản lý, điều phối các nguồn lực, các kết quả, dịch vụ và cơ chế tài chính để thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (SDS-SEA) ở cấp khu vực, quốc gia và địa phương.

Mục tiêu 2: Đến năm 2018 có được một Hệ thống Báo cáo khu vực về đại dương và vùng bờ phục vụ theo dõi tiến độ, các tác động, lợi ích và sẽ tiếp tục cải tiến quy hoạch và quản lý việc thực hiện SDS-SEA.

Mục tiêu 3: Đến năm 2021, dựa trên các thông tin khoa học tốt nhất, sẽ xây dựng và triển khai thực hiện được các chính sách biển và vùng bờ biển quốc gia, hỗ trợ xây dựng luật pháp, soạn thảo thể chế tại 100% các nước Đối tác PEMSEA, phù hợp với các cam kết phát triển bền vững môi trường quốc tế.

Mục tiêu 4: Đến năm 2021, các chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ biển nhằm phát triển bền vững các vùng biển và vùng bờ biển sẽ được mở rộng để thực hiện tại ít nhất 25% đường bờ biển của khu vực và các lưu vực sông liền kề, hỗ trợ thực hiện các ưu tiên và thỏa thuận quốc gia để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc, Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu,

Các mục tiêu đa dạng sinh học Aichi, Khung Sendai về giảm thiểu rủi ro thảm họa (UNISDR) sau năm 2015 và các mục tiêu phát triển bền vững và môi trường thích hợp khác mà các nước thành viên PEMSEA đã thông qua.

Đ
Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 (PEMSEA 5) diễn ra từ ngày 16-20/11 tại Đà Nẵng. Ảnh Thùy Linh

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Việt Nam Chu Phạm Ngọc Hiển, các mục tiêu nêu trên là đầy tham vọng và sẽ phải vượt qua rất nhiều thách thức để có thể đạt được chúng.

“Chúng tôi thấy rằng Mục tiêu 1 là rất cần thiết để đảm bảo tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các quốc gia và các bên liên quan để phát triển bền vững khu vực.

PEMSEA đã đóng vai trò là trung tâm hợp tác từ khi được xây dựng vào năm 1993. Các nước trong khu vực đã được PEMSEA hỗ trợ để mở rộng quản lý tổng hợp vùng bờ hay ICM như là một phương tiện để giải quyết theo hệ thống các ràng buộc trong phát triển bền vững.

Để tiếp tục có được những hỗ trợ từ PEMSEA, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ PEMSEA để đạt được mục tiêu 1.

Chúng tôi đồng ý là đến năm 2021 sẽ thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ biển tại 25% đường bờ biển của các quốc gia. Các khu vực ven biển là những khu vực dễ bị tổn thương nhất đối với các thảm họa thiên nhiên và do con người gây ra.

Thông qua việc thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ biển, chúng tôi tin rằng sẽ giảm được rất nhiều rủi ro và sẽ tăng cường được sức chống chịu đối với các thảm họa”, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết.

Các đại biểu tham dự Đại hội biển Đông Á. Ảnh Thùy Linh

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển tin tưởng rằng sự phát triển bền vững đại dương cần được bắt đầu bằng việc xây dựng các chính sách và chương trình về biển và đại dương.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á được thực hiện cùng với việc xây dựng một hệ thống Báo cáo Hiện trạng Đại dương và Vùng bờ biển.

Chúng tôi dự kiến rằng Báo cáo SOC khu vực đầu tiên sẽ được công bố và phổ biến tại Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 6 năm 2018”, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nói.

THÙY LINH
Từ khóa :
hợp tác , đại biểu , bộ trưởng , thứ trưởng , báo cáo , tăng cường , giải quyết , thông qua
Bộ trưởng, các quan chức chính phủ cấp cao của 11 nước ký "Thỏa thuận Đà Nẵng"
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác