Bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

Bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Xem xét đình chỉ hoạt động Vinastas

Xem xét đình chỉ hoạt động Vinastas
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ Nội vụ sẽ bàn bạc với các cơ quan liên quan xem xét đình chỉ hoạt động của Vinastas.