1001 kiểu cười "cóp nhặt" từ cộng đồng mạng (p10)

10/04/2012 13:51
(GDVN) - Cô ơi!đứng đó đợi tôi. Để tôi chụp cái xong rồi đi ngay
Cô ơi!đứng đó đợi tôi
Để tôi chụp cái xong rồi đi ngay
Chân em cái bọng nó to
  Đi đôi giày thấy đỡ lo hơn rồi
Khen cô khéo uốn mình đây
Ai mà đú được làm thầy cô luôn
Chị này nhìn cẳng biết ngay
Vợ anh người nhện ngày ngày đi theo
Quần em vốn sẵn rộng rồi
 Đeo thêm cái yếm thì ngồi khỏi chê
Mình thì đang cầm sách tay
  Mà sao đôi ấy chẳng hay biết gì
Làm trai mình chẳng thua ai
Lại thua con bé tóc dài đến lưng
Thời buổi mỡ lắm, mèo phê
Làm cho em phải hành ngề kiếm cơm
Đời mình chẳng thiết thứ chi
  Mà nay lại thấy cái gì cũng yêu
Mua giường đã được tặng em
Giờ thêm cái tủ lại đem bất ngờ
Nhìn em tắm biển thật hay
   Mà anh đứng thấy có ngày rụng tim
Muốn chiến mà lại sợ đau
Theo tao xuống biển đánh nhau sợ gì
Cô em nhảy tiếp đi mà
Bọn anh ngồi ngắm thật là hết chê