420 gặp... 421

28/09/2011 13:01 (Sưu tầm)
(GDVN) - Giờ kiểm tra môn Hóa, A "quay phim" bài của B.

Đến đoạn viết chương trình phản ứng "Ca + H20...", A gãi đầu hỏi B:

- Mày viết các gì kỳ vậy? Gì mà Canxi cộng với ... 420 là sao?

B bực bội trả lời:

- Chứ chẳng lẽ canxi cộng với .. 421? Tao thấy thằng C viết vậy nên tao viết theo. Cọp đê, còn bày đặt thắc mắc!

(Sưu tầm)