Mất bao lâu bạn mới nhìn thấy váy hồng?
Phở thất truyền?
Đố "boy" nào làm được.
Tình trạng chung mất rồi.
Phải như thế này mới qua được mùa mưa bão.
Thôi xong!
"Nóng" trong người!
Tình mẹ!
TL (st)