"Chết cười" cái thú phát minh

21/03/2012 20:06 Tạ Vân
(GDVN) - Những phát minh kiểu "siêu ứng dụng" thế này thật đáng được vinh danh
Trứng tròn ,trứng méo tại ta
Làm ra cái máy ép là nó vuông
Tưởng rằng son chỉ đánh môi
Ai ngờ lại để "phết" bơ lên "mì"
Dù ai đứng ngả đứng nghiêng
Thì ta vẫn có gậy kia chống cằm
Nhớ mình nhớ nhất cẳng tay
Nên em mới phải mua ngay gối này
"Màn hình,bàn phím thẳng đây
Ngồi "bồn" vẫn thích play station"
Ông kia đầu hói, trọc không
Mua ngay mũ đội cho "man" thôi nào
"Bồn cầu di động" hay chưa
Dùng đi rồi rửa,cất vào ba lô
Ngủ mà mắt mở toang hoang
Khỏi lo ăn trộm xới toang cả nhà
Đánh bả bằng nước sang ghê
Con nào không chết cũng phê cả tuần
Có ai lười nhác vô đây
Lấy mũi mà đoc, mà xem tin nhằn
Nếu ai dùng móc siêu nhân
Chỉ nên móc áo, chớ nên móc quần
Ngày xưa ô thước làm cầu
Ngày nay đôi lứa cùng nhau ô dù
Dép cỏ chứng tỏ thành đô
Hỏi ra mới biết là đồ nhà quê
Pesi ngày trước đen mà
Sao giờ lại chuyển trắng tinh thế này
Đố ai hiểu được món này
Nếu mà không hiểu tra ngay google
Áo mưa liền với ô  che
Có mà ướt được đãi chè ăn luôn
Buồn sao sắc mặt cúm co
Những mà đã có cục to trên đầu
Bé ơi hãy cứ ngủ ngoan
Bò ra khỏi cũi mẹ toan đánh đòn
Sản phẩm của những người khôn
Nhỏ ngay một phát trung luôn lo gì
Đi đêm chẳng sợ làm phiền
Dở váy ra cái thành luôn máy này
Tạ Vân