Chết hài với kiểu làm điệu của động vật

17/04/2012 11:16 TV (st)
(GDVN) - Hôm này hò hẹn lần đầu/ Mặc chi cho nó ngầu ngầu chút đây
Mẹ dặn đừng đi chơi xa
Gặp trời mưa ướt mới ra thế này
Bao năm giờ giấc như din
Big Ben cũng chẳng xì tin bằng mình
Hôm này hò hẹn lần đầu
Mặc chi cho nó ngầu ngầu chút đây
Mũ này mình chẳng hợp gu
Đội vô cứ thấy lù xù phía trên
Mới mua đôi bốt cổ lông
Mà mua nhầm cỡ nên trông xấu òm
Ra ao phải thật bảnh bao
Nhỡ em nào thấy còn chào một câu
Áo này màu sắc sáng da
Nhưng mà ghét mỗi cái tha trên đầu
Người mình chẳng chút eo thon
Mặc bộ bo bó vẫn ngon hơn nhiều
Ai mà đuổi đánh chẳng lo
Áo phi công đấy thì cho ăn đòn
Lỡ yêu gái khác màu da
  Nên đành phải nhuộm, phải tha bộ này
Tớ đi chiến đấu trường xa
    Làm anh chiến sĩ cho cha mẹ mừng
Hôm qua quần áo ướt nhèm
Mượn tạm cái áo của em mặc vào
Lúa tốt vì chịu bón chăm
Mình đẹp vì chịu sắm lăm bộ này
TV (st)