Chó - Người bạn trung thành

11/09/2012 13:38 TL (st Cab.vn)
(GDVN) - Nhưng người yêu chó luôn tin rằng chó là người bạn tốt nhất của con người.
TL (st Cab.vn)