Chùm ảnh cười "rơi răng": Chị đang nude đấy có gì ngó đâu

25/03/2012 23:36 Tạ Vân (st)
(GDVN) - Mày làm gì đó thằng kia. Chị đang nude đấy có gì ngó đâu
Còn gì enh hỡi khi lỡ nói xa em rồi
Giân hờn chi nữa, hỡi anh xin hãy buông em ra.
Thế này là thế con gì
Đầu lìa khỏi xác khác chi con gà
xông hơi đúng cách
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Nhớ về "câu nói" ruột đau chín chiều
.Anh nguyện đời này chỉ có mình em. Em mà chết anh cũng sẽ chết theo em.
 Nắng mưa là chuyện của trời
Đánh răng là chuyện của tôi mỗi ngày.
Cuộc đời thật lắm tai ương
Tao cười mày cũng tưởng rằng tao điên
Rượu nào mà rượu chẳng say
 Anh  em là phải thế này mới vui
Niềm vui là phải chia đôi
Anh chơi với desk (desktop), tôi ngồi cái key( keyboard)
Ngất ngây con mèo tây
Mắc răng cứ bảo anh đây
Vuốt này xỉa cái một giây xong liền
Yêu anh chẳng quản núi cao
    Núi mà cao quá em lao xuống liền
Say tình
Mày làm gì đó thằng kia
Chị đang nude đấy có gì ngó đâu
Nhìn mình trong webcam  cũng ra gì đấy nhi?
Tạ Vân (st)