Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2)

21/05/2012 10:48 TL (st)
(GDVN) - 12 Khung hình dưới đây đủ khiến bạn phì cười vì vẻ mặt đầy biểu cảm...
TL (st)