Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2)

21/05/2012 10:48
TL (st)
(GDVN) - 12 Khung hình dưới đây đủ khiến bạn phì cười vì vẻ mặt đầy biểu cảm...
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 1
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 2
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 3
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 4
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 5
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 6
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 7
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 8
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 9
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 10
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 11
Cười rụng răng với những khoảnh khắc khó đỡ (P2) ảnh 12
TL (st)