Đã bị dê còn bị tát

09/03/2012 12:48
(GDVN) -Tất cả cũng chỉ tại bộ quần áo mà thôi.