Dịch vụ tìm chồng cho con gái

28/02/2012 10:16 Theo 24h
Lo lắng cho đứa con gái tóc vàng đang "ê sắc ế" của mình, bà mẹ kế tìm đến dịch vụ tìm chồng, tại đây có một câu hỏi khiến bà vô cùng bối rối.
Theo 24h