Khi mặc 'thiếu vải', tóc vàng hoe nói gì?

22/02/2012 16:46 Theo 24H
Bằng suy luận rất "cùi bắp", tóc vàng hoe tâm đắc với kế thiếu vải để "câu giai"!
Theo 24H