Khi nhà nông chơi sang

06/07/2012 09:29 TV (st)
(GDVN) - Nông dân cũng có những cách chơi sang của riêng họ
Quạt trần hạng sang là đây
Một sự kết hợp thật hài hòa giữa thời trang và tiện ích
Gà không chỉ còn nhiệm vụ đẻ trứng
Ai thì anh không biết còn anh  lại chỉ thích tỏ tình bằng gà
Phi cơ
 
Bò Lamborghini đẳng cấp vượt trội
Gậy ông lại đập lưng ông
"Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết..."
TV (st)