Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P18)

30/01/2012 10:05 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - Thắc mắc của Nô: "Yếu sinh lý thì phải làm sao hả thầy"...
T.L (sưu tầm)