Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P19)

31/01/2012 10:29 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - "Tên tôi Thất Văn Lạc tìm cháu Lạc Xong Mất. Đặc điểm: mắt dưới trán, răng trong môi..."
T.L (sưu tầm)