Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P21)

03/02/2012 10:12 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - Khi tiễn nhau ra cửa, bạn thân thì...
T.L (sưu tầm)